1- stichting EN

Stichting EN is opgericht in 2012 door Hans Stevens die overleed op 25 januari 2013.

Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit 7 leden, allen onbezoldigd:
Egbert Aerts (secretaris), Ron Eijkman (penningmeester), Sandra Eijkman (voorzitter),
Vincent Koreman, Jacq Palinckx, Karin van Pinxteren en Arie van Rangelrooij.
Adviseur: Paul Bogaers

Stichting EN heeft sinds 1 januari 2016 de culturele ANBI-status.

De stichting heeft ten doel het zeker stellen van plaats en duur van de En collectie – en daarmee het – op langere termijn – openstellen van het “EN principe”; de EN collectie behelst al het werk nagelaten door Hans Stevens.
Stichting EN wil dit bereiken onder meer door:
a. het behoud van de “EN-collectie”, zoals neergelegd door Hans Stevens;
b. de verdichting en verspreiding, de bevordering van het EN-denken en doen, het “EN-principe” -en daarmee de bevordering van het behoud van de EN-collectie;
c. het bevorderen en ondersteunen van die werken en werkzaamheden, welke helpen, haar ideële doelstellingen te realiseren;
d. behulpzaam te zijn, in het bijzonder om met betrekking tot de EN – collectie, aan die werken en werkzaamheden, welke de facto ondersteunend zijn voor voornoemde doelstelling;
e. waar feitelijk mogelijk en nodig, het geven van vertalingen, waar ook ter wereld;
f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Na de dood van Hans Stevens is de Stichting noodgedwongen direct gestart met het leegruimen van de ateliers aan de Korte Schijfstraat 17 in Tilburg. Het woon/werkhuis aan de Noordstraat is daarna ook ontmanteld.
De EN collectie van Stevens is eind 2015 ondergebracht bij Mariëngaarde (Ru van Rossemhuis) in Tilburg.

Helaas moesten we in januari 2019 een nieuwe plek zoeken voor het archief. Deze hebben we gevonden in Riel in een voormalige melkfabriek. Sindsdien heeft Stichting EN haar archief/collectie hier gehuisvest.

Stichting EN
RSIN 8519.73.589
P: Schoolstraat 66 – 5038RE Tilburg
E: stichting.en.2013@gmail.com
T: 013 8795129

           
riel-1  riel-3  riel-2  riel-4
Archief Riel 2020

beleidsplan 2018-2022

activiteitenverslag 2021

 

financieel-inhoudelijk:

2018jrr

2019 jrr

2020 jrr